Kamis, Januari 01, 2009

5 Jalan Serangan (5 Ways Of Attack)

5 Jalan Serangan (5 Ways Of Attack) merupakan di antara teknik-teknik Jeet Kune Do (JKD) yang utama & asas. Berikut diterangkan secara lebih lanjut mengenai teknik 5 Jalan Serangan (5 Ways Of Attack) beserta gambarnya sekali.

1. Kombinasi Serangan (ABC - Attack By Combination)
Penting untuk mengetahui berbagai macam kombinasi serangan. Serangan kombinasi harus memperhatikan unsur kesinambungan, jangan sampai mati langkah atau justeru membahayakan diri sendiri.

2. Serangan Pelumpuhan Tangan (HIA - Hand Immobilization Attack)
Cara menyerang dengan mendorong, menarik, dan mengawal
bahagian tubuh lawan. Grappler biasanya memakai model serangan seperti ini, dengan mengawal bahagian tubuh lawannya.3. Serangan Tidak Terus Progresif (PIA - Progressive Indirect Attack)
Serangan ke arah suatu sasaran namun di tengah jalan berubah menuju sasaran lain. Misalnya: Jab ke arah hidung, di tengah jalan berubah ke arah perut.
4. Serangan Terus Perseorangan (SDA - Single Direct Attack)
Unsur kejutan sangat memainkan peranan penting dalam pelaksanaan teknik ini. Misalnya: Sebuah jab, langsung ke arah hidung lawan
.
5. Lukisan Serangan (ABD - Attack By Drawing)
Tangan turun, kepala mundur, kaki depan maju sedikit atau menendang, ketika lawan memukul, ia shooting dan take down. Teknik-teknik silat juga banyak menggunakan bukaan-bukaan yang sifatnya memancing lawan untuk masuk dan ketika lawan menyerang kita sudah menyiapkan serangan untuknya.


Itulah beberapa teknik yang perlu difahami untuk menyerang dalam perlawanan. Namun perlu diingat bahawa teori tidak pernah cukup untuk difahamkan. Sangat penting sekali untuk dipraktikkan.